Ken Wilbers integralteori

Odd Inge Forsberg, medlem av Integralt Forum, har skrevet flere artikler som forklarer integralmodellen på norsk. På hans nettsider finner du en artikkel som gir en innføring i integralmodellen på norsk:

Hvis du vil være med i et integralt nettforum finner du det her:

Andre nettsteder om Ken Wilber og integral tenking (på engelsk):

Artikler om integral tekning (på engelsk):

Artikler om Integral Livspraksis ILP (på engelsk):


Integralt Forum • post@integraltforum.no