Integralt Forum

Integralt Forum er et nettverk, kompetansesenter og veksthus med særlig fokus på bevissthetsutvikling og kunnskapsformidling om integral tenkning.

Integral tenkning handler om å erstatte fragmenterte verdensbilder som separerer kropp og sjel, subjekt og objekt, kultur og natur, ånd og materie med mer helhetlige, konstruktive og sammenhengende verdensbilder som integrerer mest mulig sannhet, skjønnhet og godhet.

Integralt Forums formål er å:

  • stimulere sunne vekstprosesser i oss selv, kulturen og naturen gjennom praktisk anvendelse av integral filosofi.
  • fremme konstruktiv dialog og integrasjon mellom ulike menneskesyn, verdensbilder og verdigrunnlag
  • være et kraftsenter, ressursbank og inspirasjonskilde for integral samfunnsutvikling.
  • fremme et evolusjonært helhetsperspektiv i den offentlige debatten

Motta nyhetsbrev

Melde seg inn i forumet

 

Integralt Forum • post@integraltforum.no